DAVUTOĞLUN 7 MADDEDE SİYASİ VİZYONUNU AÇIKLADI
Ankara Dostları Platformu´nun iftarına katılan Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, "Dostluk son zamanlarda zor bulunan bir değerdir. Her şey kaybedilir, yeniden kazanılır. İktidar kaybedilir yeniden kazanılır. Ümidi kaybedenin yarını olmaz… Konuşmaktan korkmayın…´´ dedi.
Tarih: 22.5.2019 11:50:35

Ahmet Davutoğlu iftarda dostluk vurgusunun altını çizdiği konuşmasında siyasi hedefini de 7 madde halinde sıraladı. Ahmet Davutoğlu´nun konuşmasından satır başları şöyle.

BAZI ŞEYLER DEĞERİ KAYBOLDUĞUNDA ANLAŞILIR

Biraz önce masaları tek tek dolaşırken, tabi birçok arkadaşın ismini zikredemezsem lütfen kusura bakmasın, dost yüzler gördüm. Zor zamanlarda yanımızda olan, ahde vefa gösteren, hiçbir zaman dürüstlükten ayrılmayan dostları gördüm. Bir hükümet krizi beklendiği günlerde 7 Haziran´la 1 Kasım arasında hepiniz hatırlarsınız, Mecliste çoğunluğumuz olmaması dolayısıyla ve hükümet kuramamamız dolayısıyla anayasal hükümet kurmak gerektiğinde çok değerli dostlarımız Ali Rıza Beyi, Feridun Beyi bir masa etrafında Bakanlar Kurulunda birlikte gördük, dostluklarını gördük. O zor zamanlarda nasıl kararlı bir şekilde omuz omuza verdiğimizi milletimiz de bilir.

Yine stresli yolculuklardan Ankara´ya, İstanbul´a indiğimizde hep mütebessim, ama kararlı halleriyle Nedim Beyi, Selim Beyi gördük. Bir Bergama mitingde saatlerce yağan yağmurun altında hep beraber ıslanarak yaptığımızda muhteşem mitingde Bülent Beyi ve oradaki dostlarımızı gördük. Zorlu günlerde ilkeleri gereği o ilkelere sadakat dolayısıyla kendileri ortaya çıkıp hakkı, hakikati söyleyen Ayhan Beyi, Selçuk Beyi gördük. Daha nice dostlar gördük bu masa etrafında ve bu salonda. Allah dostluğunuzu, dostlarımızı eksik etmesin.
Bazı şeyler değeri kaybolduğunda anlaşılır ve hissederseniz ki o şeyi ikame etmek mümkün değildir, dostluk böyle bir şey. Refik kelimesinin benim için ne anlam taşıdığını hepiniz bilirsiniz, önce refik, sonra tarik. Zorlu çileli yollardan geçerken sırtınızı vereceğiniz, gönlünüzü açacağınız, sizin yüzünüze hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğini bildiğiniz, adaletine güvendiğiniz insanlar aradığınızda, işte refik kelimesi o zaman bir anlam taşır. Allah iki cihan dostluğunu hepimize nasip eylesin.

KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİN BAŞLARINDA DOSTLUK GELİYOR

Dostluk, insanların birbirine sadece güzel sözler söylemesiyle ifade edilebilen bir ilişki değildir. Gerçek dostlar birbirine güzel şekilde övgülerle konuşanlar değil, birbirine hakikat üslubunca ve usulünce konuşanlardır. İşte bugünlerde belki de kaybettiğimiz değerlerin başlarında dostluk geliyor. Böyle bir akşamda çok güzel bir isimle, bu platformla bizi davet eden arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyor
Vakit darlığı dolayısıyla tek tek isimleri zikredemiyorum, yoksa biraz önce beni ziyaret eden Muşlu kardeşlerim Namık Bey burada. Başbakan olarak son ziyaretimi Muş´a yapmıştım Varto´ya. O çetin terörle mücadele günlerinde Varto´da güvenlik problemi sıkıntısı var dendiğinde, Namık Bey ve arkadaşları biz buradayız, Varto´ya gideriz efendim demişti ve Varto´ya gitmiştik. Erzincan´dan Orhan Bey ve nice dostlarımız, nice arkadaşlarımızı şimdi tek tek hatırlıyorum. 81 ilde miting yapmıştım, her bir mitingin resimleri, simaları hala gözümün önünde…

PSİKOLOJİK OLARAK BİR KARAMSARLIĞIN ETKİSİ ALTINDA

Hem dünyada karamsarlık var ve maalesef hem de ülkemizde. Son dönemde nerede, kiminle karşılaşsanız, psikolojik olarak bir karamsarlığın etkisi altında olduğunu görüyorsunuz. Ekonomik krizler, gergin siyasi söylemler ve hepimizin karşı karşıya kaldığı ve görmekten büyük üzüntü duyduğu ahlaki erozyonlar bir karamsar atmosfer oluşturuyor. Eğer dünyanın bu kaotik döneminde insanlığa bir mesaj ileteceksek önce psikolojimizi düzelteceğiz.

ÜMİDİNİ KAYBEDENİN YARINI OLAMAZ

Bize her şey yakışır, ama asla beis ve karamsarlık yakışmaz. Her şeyi kaybedebiliriz, tekrar kazanırız. İktidar kaybedilir tekrar kazanılır. Bir tek şey var ki, kaybedildiğinde ikame edilmesi mümkün değildir. O da ümit, ümidini kaybedenin yarını olamaz. Ümidi oluşturacak olan şey; korkular, dürtüler değildir. Ümidi oluşturacak olan şey; ortak referanslara sahip bir toplumun yeni bir vizyon üretmesidir. Vizyon üretmek ise düşünce özgürlüğüyle olur. Bize en aykırı bile olsa, üretilen her düşünce berekettir.”

HEPİMİZİN MAHALLELERİMİZDEN ÇIKMAMIZ LAZIM

Beni son dönemde, bir ilim adamı, bir devlet adamı olarak ama en fazla da bu ülkeye aşkla bağlı bir vatandaş olarak en çok kaygılandıran hususlardan bir tanesi de ortak referanslarımızı kaybetmiş olmamızdır. Bir toplumu bir arada tutan temel unsur ortak referansların mevcudiyetidir. Hepimizin mahallelerimizden çıkmamız lazım. Gittikçe kendi mahallesine sığınan topluluklar, bir nesil sonra parçalanırlar. Ben bunu Irak´ta gördüm. Bağdat´ta, Musul´da mahallelerin nasıl bölündüğünü gördüm. Bizim geleceğimizin en önemli teminatı son dönemde iyice içine kapanılan bu mahallelerimizden çıkmamızdır.

/resimler/2019-5/22/1155191938531.jpg

YENİ BİR VİZYON İÇİN GEREKEN 
7 ANA REFERANS VAR

Davutoğlu, yeni bir vizyon için ana referans noktalarını yedi maddede sıraladı:

İNSAN ODAKLI SİYASET

Birincisi; insan odaklı siyaset. Bu çok rahat dile kolay geliyor. Onun için hemen hemen bütün siyasilerin, hepimizin en sık söylediği sözlerden birisi; Şeyh Edebali´nin ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın´. Bunu söyleyen ve Şeyh Edebali´den ilham alan bir devlet adamı o sözü sarf ettikten sonra sokağa indiğinde vatandaşını şu veya bu etnik kimlikle, şu veya bu mezhebi kimlikle ayırt etmeye başladığında aslında siyasetin öznesi insan olmaktan çıkar. Kaos ile otoriter yapılar arasında bir denkleme dünya sıkışmış durumda. Bizim savunduğumuz şudur; özgürlük ve güvenlik. Biri diğerine feda edilmesi gereken iki değer değil. İkisinin de aynı anda ve aynı ölçekte başarılması gereken iki temel hedeftir. Eğer siz güvenliği özgürlük için feda ederseniz kaosa, özgürlüğü güvenlik için feda ederseniz otoriter rejimlere yönelirsiniz. Otoriter eğilimlerin kalıcı olacağını düşünmek büyük hatadır. En önemli husus özgürlüklerimizin tahkim edilmesidir.

ORTAK AİDİYET BİLİNCİ

İkincisi; ortak aidiyet bilinci. Devletlerin bekası, milletlerin devamı ve daimiyeti askeri güç ile sağlanamaz sadece. Devletlerin bekasını sağlayan temel şey, o toplumu bir araya getiren bireylerin ortak aidiyet bilinci. Mahallelerimizden çıkalım ve bu toplumda kimsenin öteki olmadığını gösterelim.

TOPLUMSAL VE SİYASAL AHLAKİ DEĞERLERİN İHYASI

Üçüncüsü; toplumsal ve siyasal ahlaki değerlerin ihyası. Son dönemde bu konuda çok ciddi erozyon yaşadığımızı herkes görüyor. Her gün ahlaktan bahsetmek bir insanı ahlaklı kılmaz. Ahlakçı olmamak lazım, ahlaklı olmak lazım. Kişisel ahlak ile siyasi ahlak arasındaki zihni söylemsel ve eylem birlikteliğini sağlamak lazım. Ahlak dediğimiz şey, söylemle ya da teoriyle ortaya atılamaz. Bugün toplumumuzda en fazla kaygı gördüren akraba kayırmacılığı, yolsuzluğun değişik türleri, kibir, lüks, şatafat, görkem… Biz siyasi yolculuğumuza değil, bu bedevi yolculuğumuza çıktığımızda, çocukluğumuzda dahi reddettiğimiz şeylerdi bunlar. Siyasetimizde de bugün görülen sapmaların karşısında dayanacağımız temel referans noktası bu ahlaki değerlerin yeniden ihyasıdır. Bunları ihya etmeden herhangi bir şekilde Türk siyasetine yeni bir vizyon biçmek mümkün değildir. Son günlerde çok sık gündeme gelen haklı bir kaygı var; ‘kazanımlarımızı kaybetmemek´… Doğru evet kazanımlarımızı kaybetmemeliyiz ama ya kaybettiklerimizi nasıl kazanacağız. Siyasi ve etik konusunun en açık çözümü şeffaflıktır. Şeffaflığın olduğu yerde etik sapmalar çok zor olur.

ADALETE GÜVENİN YENİDEN TESİSİ

Dördüncü unsur;adalet. Adalete güvenin yeniden tesisi toplumsal düzenin temelidir. Devletin referans ölçüsü adalet. Adalete olan güveni tesis etmemiz lazım. Son dönemde bizim önümüze çok sayıda anketler geliyor. Beni ürküten iki anket, yargının ve din adamlarının güven unsurlarındaki düşüş hepimizi ürpertmeli. Eğer adalet sisteminde bir sıkıntı varsa ne içeride düzen kalır, ne dışarıda itibar kalır. Brunson davası dolayısıyla uluslararası alanda yaşadığımız itibar kaybı beni görevde olmamama rağmen o kadar üzdü ki. Niye Brunson davası beni üzdü? Eğer ortada zikredildiği gibi büyük bir suç varsa, ne olursa olsun bırakılmamalıydı. Yok öyle bir suç yok idiyse, kim olursa olsun tutuklanmamalıydı.

DEVLET YÖNETİMİNDE EHLİYET VE LİYAKAT İLE DEVLET YÖNETİMİNİN YENİDEN TANZİMİ

Beşinci; devlet yönetiminde ehliyet ve liyakat ve devlet yönetiminin yeniden tanzimi meselesi.  Çarpık bir parlamenter sistemi değiştirmek şart. Ama çarpık bir parlamenter sistemden kuvvetler ayrılığını yok eden bir başkanlık sistemi iddiasına geçtiğiniz zaman başkanlık sistemi de tam yerleşmemiş oluyor. Bir yıl geçti, tecrübeler edinildi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet yetkililerinin, hepimizin devletimizin sağlıklı, etkin işlemesi için neler yapılabileceğini konuşmamız lazım. Açık yüreklilikle konuşmak lazım. İşte burada düşünce özgürlüğü önemli. ‘Biz yaptık ve bundan sonra tartışma yok´ dememek lazım. Mesela yasama ile yürütme arasındaki ilişkinin yeniden kurulması lazım. Etkinsizleştirilmiş bir meclis olgusu yürütmeye güç vermez. Yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkilerin başkanlık sisteminin doğası içinde de bir bütüncüllüğe kavuşturulması mümkün. Ama en azından bir yıllık tecrübe şunu gösterdi ki; yasamada milletvekillerinin gücünün zayıflaması devletle siyaset arasındaki bağlara da zarar verdi. Hepimizin soğukkanlı bir şekilde konuşmamız lazım. Konuşmaktan korkmamak lazım. Farklı görüş beyan eden kim olursa olsun, bunu dış komplolarla, ihanetle veya başka suçlarla karşılamak yerine karşı bir fikirle buna cevap verelim. Çünkü herkesin herkesi tarif edilmesi mümkün olmayan bir dış gücün ajanı olarak delilsiz bir şekilde suçlama kapasitesi vardır. Delil üretmedikten sonra suçlamak o kadar kolay ki.  3 yıldır bu tür ve benzer birçok suçlamaya doğrudan muhatap olmuş birisi olarak söyleyeyim; bu suçlamalardan korkan insanlar düşünmeyi unuturlar, ahlakı unuturlar, en önemlisi de insan olmayı unuturlar.

EKONOMİK RASYONALİTE: İÇE KAPANMADAN, GİRİŞİMCİYE GÜVENEREK BU KRİZİ ÇÖZMEK

Altıncısı; ekonomik rasyonalite. Son dönemde ekonomik krizlerle vatandaşlarımızın ne kadar muzdarip olduğu aşikar. Ekonomi, siyasal ve hukuki sistemin bir parçası ve asli bir unsuru olarak oluşur. Yapılması gereken birilerinin öngördüğü gibi ekonomiyi içe kapanarak bu krizi çözmek değil, aksine Türk girişimcisine güvenerek, ekonomiyi alabildiğince dünya standartlarında rekabete açarak, bu krizi aşabiliriz. Ama her şeyden önce ekonomide bir kriz olgusunun var olduğunu görerek, bir kriz yönetimi uygulamamız gerekir.

HER UNSURUN DOĞRU YERE KOYULDUĞU ÇOK BOYUTLU DIŞ POLİTİKA

Yedincisi; çok boyutlu dış politika. Dış politika mutlaka ortak ve büyük stratejik bir resim içinde her bir unsurun doğru yere koyulduğu, her bir unsura hitap eden çok boyutlu bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmeli. 

 

Kaynak; Tarafsız Haber Ajansı
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
CHP BAYRAMPŞA´DA YETİŞMİŞ
CHP BAYRAMPŞA´DA YETİŞMİŞ
Kongreye hazırlanan CHP Bayrampaşa İlçede adaylar kendilerini göstermeye başladı. İbrahim Kahraman´dan sonra Murat Yetişmiş´de adaylığını açıkladı.
CHP´DE İLK ADAY İBRAHİM KAHRAMAN
CHP´DE İLK ADAY İBRAHİM KAHRAMAN
Kongreye hazırlanan CHP Bayrampaşa ilçe örgütünde ilk ilçe başkanlığına adaylığını açıklayan mevcut ilçe başkanı İbrahim Kahraman oldu.
AK PARTİ BAYRAMPAŞA DANIŞMA MECLİSİ
AK PARTİ BAYRAMPAŞA DANIŞMA MECLİSİ
AK Parti Bayrampaşa İlçe teşkilatı danışma meclisi toplantısında biraraya gelerek geçmiş dönem çalışmalarını değerlendirdi.
İSTANBUL AK PARTİ´DE DEPREMİN AYAK SESLERİ
İSTANBUL AK PARTİ´DE DEPREMİN AYAK SESLERİ
AK Parti´de 31 Mart seçimleri sonrası başlayan çalkantı 23 Haziran seçimlerinde İBB´nin kaybedilmesiyle zirveye çıkan çalkantılar depreme dönüşecek mi?
YENİ BİR SİYASİ ANLAYIŞI YÜKSELİYOR
YENİ BİR SİYASİ ANLAYIŞI YÜKSELİYOR
CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Atilla Özen yaptığı açıklamada yeni siyasetin kodlarını ortaya koydu.
RUMELİ GENÇLİKTEN AK GENÇLİĞE
RUMELİ GENÇLİKTEN AK GENÇLİĞE
AK Parti Bayrampaşa Gençlik Kolu Başkanlığına Halil İbrahim Çabuk´un atandığı belirtildi.
ADALETE İHTİYAÇ VAR
ADALETE İHTİYAÇ VAR
Ahmet Davutoğlu net konuştu ADALETE İHTİYAÇ VAR
AK PARTİDE TSUNAMİ BEKLENİYOR
AK PARTİDE TSUNAMİ BEKLENİYOR
AK Parti teşkilatları 31 Mart seçimleri sonrası bazı büyükşehir belediyelerini, 23 Haziranda da İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığını kaybetmenin şokunu yaşıyor.
AK PARTİ´DE SEFERBERLİK CEMİL YILDIZ İŞBAŞINDA
AK PARTİ´DE SEFERBERLİK CEMİL YILDIZ İŞBAŞINDA
23 Haziran seçimleri için tüm ilçelerde olduğu gibi AK parti Bayrampaşa´da da seferberlik ilan edildi,Eski İlçe Başkanı cemil Yıldız işbaşında.
MERSİN BALKAN ADAY GİBİ
MERSİN BALKAN ADAY GİBİ
Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu´nun mitinginde alan gelen Mersin Balkan´a büyük tezahürat yapıldı.
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
NÖBETÇİ ECZANE

Nöbetçi Eczaneler Bayrampaşa

 

İstanbul için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:27 07:06 12:23 15:01 17:21 18:48
GÜNDEM
EKONOMİ
BAYRAMPAŞA
STK
EĞİTİM
SPOR
SEKTÖR
YAŞAM/SAĞLIK
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
TAKSİ DURAKLARI

ALTIN TAKSİ

(0212) 612 34 92 - 613 03 49

YAHYA KEMAL CAD. NO:74 BAYRAMPAŞA

DİNÇER TAKSİ

(0212) 564 45 45

MURAT MAH. CUMHURİYET CAD.NO:82/A BAYRAMPAŞA

MERKEZ PARK TAKSİ

(0212) 544 55 65 - 66

ORTA MAH.NUMUNEBAĞ CAD. BAYRAMPAŞA

MERKEZ STAD TAKSİ 

(0212) 501 18 32-501 18 16

YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. BAYRAMPAŞA

YILDIRIM TAKSİ

(0212) 617 38 39 - 617 39 17

YILDIRIM MAH.MİLLET CAD. NO: 83 BAYRAMPAŞA

METRO TELSİZ TAKSİ

(0212) 640 16 30

KOCATEPE CAD.NO:1 BAYRAMPAŞA